Prekių Pristytmą vykdo DPD Lietuva. į prisatymo kainą yra įskaičiuotas prekės pristatymo draudimas ir kitos, su prekių pristatymu, susijusios paslaugos